Podpis pogodbe za MBO v Leskovcu

NOVO MESTO, LESKOVEC – Župani desetih dolenjskih in belokranjskih občin so danes naredili ključni korak na poti zagotavljanja trajnostnega načina ravnanja z odpadki. V novomeškem razvojnem centru so namreč z direktorjem podjetja CERO-DBK ter izvajalcem podpisali pogodbo za izgradnjo objekta za mehansko in biološko obdelavo komunalnih odpadkov s tehnološko opremo, zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo v Leskovcu. Tako imenovani MBO naj bi na odlagališču nad Brusnicami zgradili do avgusta prihodnje leto.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video