OZVVS Bela krajina z novim vodstvom

Belokranjski veterani vojne za Slovenijo so se minuli petek srečali na volilnem letnem zboru v Kanižarici pri Črnomlju. V svojih poročilih so predstavili delo v preteklem letu, ki je bilo tudi po ugotovitvah nadzornega odbora uspešno in skrbno. Soglasno so prejeli tudi načrt dela za leto 2023.
Dosedanjemu vodstvu so na volitvah soglasno podelili razrešnico in izvolili novo vodstvo. V nastopajočem štiriletnem obdobju bodo belokranjske veterane vodili: predsednik Martin Henigsman, podpredsednik Martin Ilenič, sekretar Božidar Šober, člani predsedstva Igor Grabrijan, Janez Škrinjar, Anton Jelenič, Andrej Videtič, Marko Plut in Martin Jaklič. Častna predsednika sta postala Branko Kobetič, Slavko Malešič in Matija Brunskole, ki je združenje vodil 8 let v dveh mandatih.
Člani nadzornega odbora so predsednik Viktor Kozjan ter dva člana Danilo Dajčman in Peter Golobič. Častno razsodišče po novem vodijo predsednik Bojan Jakša in člana Saša Likavec in Tone Štajdohar. Športno komisijo sestavljajo predsednik Igor Grabrijan in člana Dušan Velše in Anton Kočevar.

V letošnjem letu bodo s podporo in sodelovanjem vseh treh belokranjskih občin nadaljevali s snemanjem filma Osamosvojitev v Beli krajini II., v katerem bodo dogodke opisali člani, ki so aktivno sodelovali v osamosvojitveni vojni na območju Bele krajine. Med 1. in 3. marcem 2023 bodo v društvenih prostorih združenja članom podelili spominska odlikovanja 30 let osamosvojitve Slovenije.

Na zboru so podelili bronasto plaketo ZVVS, ki so jo prejeli Marko Veselič, Alojz Hoznar, Ivan Kovačevič in Saša Likavec. Srebrno plaketo združenja so prejeli Janko Barič, Anton Skala in Anton Štefanič. Zlato plaketo ZVVS so prejeli: Marjan Vitkovič, Martin Jaklič, Jernej Bratkovič in Anton Štefanič.
Visoka priznanja, plakete reda 3. stopnje, bodo prejeli Matija Brunskole, Jože Mavrin in Marjan Plut. Plakete reda 2. stopnje pa Zvonimir Radkovič, Martin Henigsman in Bojan Jakša. Plakete reda 3. in 2. stopnje bodo podeljene na Glavnem zboru ZVVS, ki bo 1. aprila 2023 v Novem mestu.
V kulturnem programu, ki ga je povezovala Nastja Brunskole, so nastopili člani Kulturnega društva Lovski pevski zbor ZLD Bela krajina in harmonikarica Patricija Zupančič iz Glasbene šole Andreja Bajuka iz Radovice pri Metliki.
Veteransko dejanje sta izvedla predsednik OZVVS Bela krajina Matija Brunskole in prvi in najstarejši praporščak Zvonimir Radkovič.
Zbor so zaključili s pogostitvijo in veteranskim druženjem, katerega je popestril član Vladimir Matkovič s harmoniko.

Vir: Matija Brunskole

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si