Oktober je mesec požarne varnosti

Uprava za zaščito in reševanje, v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije, Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev, Slovenskim združenjem za požarno varstvo ter Zavodom za gozdove Slovenije, vodi projekt Oktober – mesec požarne varnosti. V tem obdobju se posvečajo ozaveščanju prebivalcev o ključnem pomenu požarne varnosti, tokrat s poudarkom na preprečevanju požarov v naravi.

Lansko poletje nas je spomnilo, kako uničujoči so lahko požari v naravi. Požar na Krasu je bil močan opomin, da moramo svoje napore še bolj osredotočiti na preprečevanje požarov v naravnem okolju.

Požari v naravi so pogosto posledica človeške nepazljivosti ali neprevidnosti pri uporabi odprtega ognja. Zato smo pripravili različne aktivnosti, usmerjene v ozaveščanje in usposabljanje širše javnosti o pomenu preprečevanja požarov v naravi ter pravilnem ravnanju ob požaru in po njem. Napotki so prilagojeni tudi za osebe z okvaro vida in natisnjeni v prilagojeni pisavi.

V gradivu najdete informacije o vzrokih za nastanek požara v naravi, preventivne napotke za varno kurjenje na prostem, usmeritve za ravnanje ob evakuaciji in po njej ter druge koristne nasvete. Spodaj izpostavljamo nekaj osnovnih napotkov:

– pri kurjenju v naravi kurišče obdajte z negorljivim materialom, kurjenje vedno nadzoruje polnoletna oseba, pripravite opremo, naprave in sredstva za gašenje začetnega požara, po končanem kurjenju ogenj popolnima pogasite (uporabite lahko zemljo, vedro z vodo, cev za zalivanje, gasilnik in podobno);

– da ne bi prišlo do požara v naravi poskrbite za urejeno okolico doma, ne odmetavajte cigaretnih ogorkov, po gozdu in suhi travi se ne vozite z motorji, štirikolesniki in avtomobili, v suhih in vetrovnih dneh ne kurite;

– upoštevajte razglase velike ali zelo velike požarne ogroženosti;

– če je požar v naravi v bližini vašega doma in je v zraku dim, zaprite okna in vrata ter zatesnite odprtine ter iz okolice stavbe umaknite predmete, ki jih lahko zajame ogenj;

– če je odrejen zaščitni ukrep evakuacija, upoštevajte navodila pristojnih služb, s seboj vzemite nujne stvari, ki ste jih pripravili za primer nesreče;

– ob vrnitvi na dom preglejte stanje stavbe, opazujte dogajanje v okolici in bodite pozorni na morebitne nove izbruhe požara;

– priporočamo, da invalidi sporočite pristojnim službam in sosedom, da boste ob požaru v naravi in ob evakuaciji potrebovali pomoč ter se dogovorite, na kakšen način vam lahko pomagajo.

Aktivnosti v mesecu oktobru

Da bi dosegli čim širšo javnost, so v Upravi za zaščito in reševanje pripravili različna promocijska gradiva, ki bodo dostopna vsem. Na voljo bo televizijski oglas z znakovnim jezikom, radijski oglas, spletni oglas, oglasi na avtobusih javnega prevoza v večjih mestih ter posveti za lokalne skupnosti in strokovno javnost.

Gasilska zveza Slovenije bo promocijo izvajala z zgibankami in plakati ter s širjenjem informacij o preventivnih ukrepih na družbenih omrežjih. Načrtujejo tudi tradicionalne aktivnosti opozarjanja občanov na nevarnost požarov in preventivno ukrepanje, vključno z dnevi odprtih vrat, predstavitvami v šolah in vrtcih.

Združenje slovenskih poklicnih gasilcev bo organiziralo dneve odprtih vrat v poklicnih gasilskih enotah, kjer bodo predstavili svoje dejavnosti in organizirali posvete za občane. Gradiva bodo objavili na svoji spletni strani in jih delili s pristojnimi organi ter lokalnimi združenji za požarno preventivo.

Slovensko združenje za požarno varstvo bo širilo zavedanje o požarih v naravi v strokovnih krogih in med člani. Gradiva bodo razdelili med svoje člane in izvajali aktivnosti, povezane s promocijo požarne varnosti.

Zavod za gozdove Slovenije bo projekt promoviral na svoji spletni strani in razdeljeval gradiva. Na jesenskem kmetijskem obrtnem sejmu v Komendi bodo s svojimi gradivi in svetovanjem ozaveščali obiskovalce.

Vir: gov.si

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si