Odpirajo demenci prijazne točke

IVANČNA GORICA – Slovenija se sooča s staranjem prebivalstva, kar se odraža tudi v povečanem številu ljudi z različnimi boleznimi. Ena od njih je demenca. Zato v Spominčici, slovenskem združenju za pomoč pri demenci, po vsej državi odpirajo demenci prijazne točke.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video