Odobrena sredstva za projekt „Mislim dobro“

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, je sredi septembra 2023 s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, prejela obvestilo o potrditvi še zadnjega projekta za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje za obdobje 2014-2020.

Projekt »MISLIM MODRO« je Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica pripravil s partnerjema: Kmečka zadruga Sevnica in Društvo vinogradnikov Sevnica-Boštanj, v skupni višini dobrih 69 tisoč evrov. S sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja je partnerstvu sofinanciranje odobreno v skupni višini do dobrih 49 tisoč evrov. Izvedba je predvidena v eni fazi, z začetkom septembra 2023 in zaključkom do aprila 2025. Prijavitelji s projektom po načelih regenerativnega turizma načrtujejo dvig poznavanja in pomena avtohtone sorte trte in vina modra frankinja ter ostalih regionalno značilnih in po kakovosti cenjenih vin, pijač in hrane. Z vključevanjem, povezovanjem in izobraževanjem vseh, ki tvorijo verigo kulinarično vinske ponudbe Posavja, želijo povečati podjetniško iniciativo in znanje pri ponudnikih, lokalne proizvode z dodano vrednostjo pa postaviti v jedro regionalne kulinarike Posavja, da bo slednja postala prepoznavna in cenjena tako v očeh lokalnega prebivalstva kot obiskovalcev.

JZ KŠTM Sevnica je septembra 2022 projekt »MISLIM MODRO« prijavil na 4. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju LAS Posavje v letu 2022 – Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Projekt prispeva k področju ukrepanja: RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV NA PODEŽELJU (Lokalna infrastruktura za storitve na podeželju), z izvedbo aktivnosti pa bo pomembno prispeval k dosegi ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Posavje 2014–2020 in kazalnikov in rezultatov, ki so skladni tudi s Programom razvoja podeželja 2014–2020.

Vir: RRA Posavje

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si