Obrazi dediščine jugovzhodne Slovenije

Novomeška območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije se z razstavo v Kulturnem centru Primoža Trubarja Šentjernej predstavlja z delom in projekti, ki so rezultat strokovnega dela in prizadevanj zaposlenih konservatorjev, restavratorjev in drugih strokovnih sodelavcev v zadnjem desetletju. Posamezne pomembnejše varstvene dejavnosti in izbrani obnovljeni spomeniki omogočajo vpogled v aktualno problematiko in izzive spomeniškovarstvenega dela v JV delu Slovenije.

Na odprtju razstave, ki je potekala v torek, 7. 11. 2023, ob 17. uri, sta obiskovalce pozdravila podžupan Jože Vrtačič in vodja OE mag. Dušan Štepec, o sami razstavi in njeni zasnovi je spregovoril konservatorski svetovalec Mitja Simič. Kulturni program je popestril nastop Ljudskih pevcev Vrhpolje.

Začetki organizirane službe za varstvo kulturne dediščine v Novem mestu segajo v leto 1980, ko je bila znotraj tedanjega Zavoda za družbeno planiranje Novo mesto ustanovljena organizacijska enota za varstvo naravne in kulturne dediščine. Pred tem je to območje pokrival Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine.

Samostojni Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto (ZVNKD) je bil ustanovljen leta 1983. Z ustanovitvijo Javnega zavoda RS za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) v letu 1999 je iz kulturnovarstvenega dela ZVNKD nastala območna enota ZVKDS v Novem mestu.

Območna enota ima od leta 1994 svoje prostore na gradu Grm, ki je kulturni spomenik lokalnega pomena in je od leta 2010 v lasti države. S svojimi 20 zaposlenimi izvaja varovanje in ohranjanje kulturne dediščine v 18 občinah na Dolenjskem (Dolenjske Toplice, Mirna, Mirna Peč, Mokronog – Trebelno, Novo mesto, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk), v Beli krajini (Semič, Metlika, Črnomelj) in v delu Posavja (Brežice, ter od leta 2021 tudi občini Krško in Kostanjevica na Krki, ki sta bili v preteklosti v pristojnosti ljubljanske območne enote ZVKDS). Na območju, ki ga enota pokriva, je registriranih 3275 enot nepremične kulturne dediščine, od tega je 757 kulturnih spomenikov lokalnega in 36 državnega pomena.

Na razstavi predstavljajo objekte iz vseh občin in vse zvrsti dediščine. Prav tako so želeli predstaviti delo vseh strokovnih delavcev na enoti ter tudi sodelavce Restavratorskega centra in Centra za preventivno arheologijo, ki delujejo na njihovem območju, saj se njihovo delo močno prepleta z delom območne enote.

Ker se zavedajo, da bi bila naša prizadevanja brez sodelovanja lastnikov in upravljavcev dediščine zaman, posvečajo razstavo tudi njim in vsem ostalim, ki so sodelovali z nami. Novomeška območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije je ob tej priliki podelila ustanovam in posameznikom posebne zahvale za njihov pomemben prispevek k ohranjanju nepremične kulturne dediščine na območju Občine Šentjernej, in sicer: Občini Šentjernej, Simonu Udvancu, Kartuziji Pleterje, župniku Župnije Šentjernej g. Antonu Trpinu, Vinku Gradišarju in Združenju borcev za vrednote NOB Šentjernej.

Pričujoča razstava je nadaljevanje predstavitve iz leta 2013, ki jo je območna enota Novo mesto pripravila ob praznovanju 30. obletnice delovanja. Hkrati pa z njo napoveduje tudi novo razstavo, in sicer o gradu Grm v Novem mestu, s katero želi v letošnjem letu vsebinsko zaokrožiti in obeležiti 40 let svojega delovanja.

Vir: Občina Šentjernej

© 1989 - 2023 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si