Obnovili bodo devet odsekov občinskih cest

MIRNA – Po mirnski občini poteka dobrih 70 kilometrov občinskih cest, zato vsako leto del denarja v občinskem proračunu namenijo za njihovo sanacijo, da bi s tem poskrbeli za čim večjo prometno varnost. V zadnjih letih obnovijo približno poldrugi kilometer teh cest na leto, v ta namen pa zagotovijo po okoli sto tisoč evrov. Tudi letos je podobno.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video