Obnova lokalnih cest v občini Krško

KRŠKO, STRAŽA PRI KRŠKEM, DUNAJ – Občina Krško na letni ravni za preplastitve lokalnih cest namenja okoli 1,3 milijona evrov, dodatna dva milijona pa sta namenjena manjšim popravilom. Občasno se v štiriletnem načrtu obnove lokalnih cest znajdejo tudi daljši in zahtevnejši odseki.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video