Obnova lokalne ceste Velike Malence – Vrhovska vas

VELIKE MALENCE – Konec oktobra so v brežiški občini začeli obnavljati odsek lokalne ceste Velike Malence – Vrhovska vas v dolžini 900 metrov. Gre za celovito obnovo vozišča z zamenjavo spodnjega ustroja ceste, ureditvijo odvodnjavanja meteornih voda in utrditvijo bankin, ki bo prispevala k večji prometni varnosti.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video