Občini Brežice certifikat Mladim prijazna občina

Certifikat s štiriletno veljavnostjo je občini podelil Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod pokroviteljstvom predsednice države Nataše Pirc Musar. Slavnostno sta ga podelila predsedujoči Skupnosti občin Slovenije dr. Vladimir Prebilič in vodja projekta Mladim prijazna občina Tadej Kobal. Na slavnostnem dogodku, ki je potekal v Viteški dvorani Cekinskega gradu v Ljubljani, je certifikat prevzel brežiški podžupan Aleksander Gajski.

Kot popotnico je predsedujoči Skupnosti občin Slovenije predstavnikom občinskih oblasti zaželel pogum, smele odločitve, tudi takšne, ki so izven okvirjev. Napore Občine Brežice so še posebej opazili pri načrtnem obravnavanju področja mladine, ki se kaže s pripravo letnih programov za področje mladine, strokovnega sveta za mladino ter dela mladinskega centra. Občina Brežice je primer dobre prakse vključevanja mladih, dela z mladimi in za mlade. Lokalni mladinski center je tudi edini center v Sloveniji, ki je nosilec znaka kakovosti Sveta Evrope za mladinske centre. Občina načrtno dela na področju mladine, od leta 1999 zagotavlja tudi pogoje za delo mladinskega centra. V letih 2009 – 2010 je ob črpanju EU sredstev poskrbela za večji naložbi v mladinsko infrastrukturo, s projektom Mladinski kulturni center in Mladinski hotel Brežice, s čimer je zagotovila tudi pogoje za izvajanje večdnevnih programov za mlade, s poudarkom na mednarodni dimenziji.

Vir: Občina Brežice

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si