O rebalansu letošnjega in predlogu proračuna za prihodnje leto

Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno se je včeraj sešel na svoji osmi redni seji v tem mandatu, na kateri je med drugim potrdil rebalans letošnjega proračuna in razpravljal o predlogu proračuna za prihodnje leto.

Sprejeti rebalans letošnjega proračuna predvideva 5,4 milijona evrov prihodkov (11,3 odstotka več kot veljavni proračun) in 5,5 milijona evrov odhodkov (19,1 odstotka višje od veljavnega proračuna), pri čemer naložbam namenja 2,2 milijona evrov oziroma 34,3 odstotka več kot v veljavnem proračunu.

»Najpomembnejše naložbe letošnjega leta so usmerjene v iskanje novega vodnega vira za vodovod Mokronog, izgradnja pločnika v Hrastovici in kolesarske steze, za izgradnjo sončnih elektrarn na strehah obeh šol in občinski stavbi ter za nakup gradu Mokronog in osnovno ureditev okolice, ki jo bomo začeli s čistilno akcijo, na katero 2. marca vabimo vse občane,« je povedal župan Občine Mokronog-Trebelno, mag. Franc Glušič.

Predlog proračuna za prihodnje leto predvideva 5,3 milijona evrov prihodkov in 5,2 milijona evrov odhodkov, pri čemer bi naložbam namenili 1,9 milijona evrov.

Občinski svet je med drugim potrdil letne programe socialnega in zdravstvenega varstva, kulture in športa ter turizma, ki so podlaga za pripravo razpisov za sofinanciranje programov in projektov na teh področjih. Sredstva za omenjene letne programe občina povečuje skoraj za polovico v primerjavi z lansko realizacijo.

Na različnih razpisih, ki bodo predvidoma objavljeni marca, bo sicer občina skupaj razdelila 158.500 evrov, od tega bo prvič razpisala sredstva za sofinanciranje zbiralnikov vode v višini 20.000 evrov, 12.000 evrov pa bo namenjenih za subvencijo malih čistilnih naprav.

Občinski svet je potrdil tudi nove, višje cene vrtca – in sicer za 1. starostno obdobje 656,54 evra (10,48-odstotno povišanje), za drugo starostno obdobje 472,09 evra (9,32-odstotno povišanje) in za kombinirani oddelek 529,70 evra (6,85-odstotno povišanje).

Znani so tudi prejemniki letošnjih občinskih priznanj – župan jih bo podelil na svečani akademiji ob občinskem prazniku na praznični 14. marec ob 18. uri.

Vir: Občina Mokronog-Trebelno

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si