Nov predsednik GZ Brežice

Minuli petek je na Mostecu potekala 68. redna letna skupščina Gasilske zveze Brežice, na kateri se je 64 delegatov iz 32 prostovoljnih gasilskih društev v občini seznanilo z različnimi poročili o delovanju zveze v preteklem letu in izvolilo funkcionarje za mandatno obdobje 2023-2028. Brežiško gasilsko zvezo bo v novem mandatu vodil novi predsednik Benjamin Kodrič iz matičnega društva PGD Skopice. Kot je dejal, si želi nadaljevati dobro sodelovanje tako znotraj gasilske zveze kot z lokalno skupnostjo, ter da bo v tem mandatu gasilska zveza namenila večjo pozornost tako mladim kot veteranom.

Aktualnemu poveljniku Gasilske zveze Darku Leskovcu so delegati ponovno zaupali mandat za poveljnika. Ob tem je dejal, da novi mandat prinaša velike izzive, med katerimi je zagotovo največji priprava in uskladitev dolgoročnega načrta opremljanja z osebno zaščitno opremo, gasilsko opreme in  tehniko  ter z gasilskimi vozili za naslednjih 25 let. To bo poseben izziv za usklajevanja zaradi rasti cen. Poveljnik je poudaril, da mora v občini nemoteno delovati javna gasilska službe, gasilske enote so kategorizirane na osnovi meril Gasilske zveze Slovenije in morajo biti tudi opremljene v skladu z merili.

Svoj mandat vodenja brežiške gasilske zveze je zaključil dosedanji predsednik Herman Premelč.  V zahvalo in priznanje za uspešno delo je na predlog gasilske zveze prejel gasilsko odlikovanje 2. stopnje. V svojem nagovoru se je zahvalil za sodelovanje in svojemu nasledniku zaželel uspešno vodenje gasilske zveze.

Na skupščini so delegati izvolili tri stalne delegate, ki bodo sodelovali na Kongresu Gasilske zveze Slovenije in ki bodo opravljali tudi funkcijo stalnih delegatov na Plenumu. To so predsednik GZ Benjamin Kodrič, poveljnik GZ Darko Leskovec in tajnik GZ Kristijan Simončič. Nadomestne delegate bo določil upravni odbor GZ s sklepom na svoji redni seji.

Vir: Občina Brežice

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si