Nizek vpis v črnomaljsko gimnazijo

Srednja šola Črnomelj je še edina srednješolska ustanova v Beli krajini. Njeni dijaki so vsa leta uspešni tako na različnih tekmovanjih kot na maturi, je pa zaskrbljujoče dejstvo, da zadnja leta vpis v gimnazijo strmo upada. Letos se je tako vpisalo zgolj 14 šolarjev. Na nujnost reševanja problematike opozarjajo v vseh belokranjskih občinah.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video