Načrtujejo ureditev komunalne infrastrukture

ŠMARJEŠKE TOPLICE – Izgradnja in obnova osnovne komunalne infrastrukture bo ob ureditvi poslovne cone v Dolenjem Kronovem ena prednostnih usmeritev šmarješke občine v prihodnjih dveh letih, razodevata proračunski predlog za prihodnje leto in načrt razvojnih programov. Med naselji, ki bodo naposled le dočakala dolgo pričakovano celovito ureditev infrastrukture, je tudi Vinica pri Šmarjeti.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video