Kurjenje in odlaganje odpadkov v naravi

Smeti oziroma odpadki so danes navzoči povsod in na nek način so »indikator razvitosti modernih družb«. Mnoga družbena vprašanja so povezana z njimi, med njimi tudi vprašanje odnosa do narave. Zemlja postaja vse bolj prenapolnjena z odpadki in le ti pomenijo nevarnost za človeka in naravo.

Projekcije pristojnih služb napovedujejo, da se bo količina slovenskih odpadkov do leta 2035 povečala še za 12 odstotkov, predvsem se bo povečala količina rabljenih baterij in elektronskih naprav. Mnoge dobrine namreč kupujemo z očmi in premalokrat premislimo kaj zares potrebujemo. Če bomo želeli, da se bodo začele količine odpadkov zmanjševati bomo morali kot družba postati visoko ozaveščeni glede varovanja okolja in tudi spremeniti naš način življenja. Sedaj se postavlja vprašanje, kdaj nas bodo odpadki tako zasuli, da bomo uvideli, da je prišel čas, ko bomo morali začeti z odpadki ravnati drugače oziroma delati v smeri, da bo teh manj.

V Sloveniji morajo občine po zakonu zagotoviti izvajanje javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. Občine na našem območju imajo zares zgledno urejena območja za odlaganje odpadkov in prav vsak občan lahko pravilno ali na primerno mesto odloži svoje odpadke. Prav tako nam komunalne službe redno odvažajo naše odpadke iz naših dvorišč in zato se odpadki v naravi ne bi smeli več pojavljati.

Večina gospodinjstev in občanov zgledno ločuje in odlaga odpadke, kljub temu pa se še dogaja, da se nekateri še vedno poslužujejo odlaganja odpadkov v naravo in kar je nato še huje, da odpadke tudi na neprimeren način zažigajo in tako še povečujejo nevarnost, ki jo odpadki predstavljajo tako za človeka kot za naravo.

Verjetno tisti, ki to počno, ne bodo prebrali tega članka, morda pa in morda bodo uvideli, da s takšnim načinom uničevanja odpadkov škodijo predvsem sebi in tistim, ki jim največ pomenijo. Tisti, ki pa to opazimo, pa naj nam ne bo odveč opozarjati na te nepravilnosti in o tem obveščati pristojne službe.

Pravila ravnanja z odpadki ureja Uredba o odpadkih. V okviru le te se izvaja tudi nadzor in členi od 61 do 71 določajo globe za prekrške na področju odpadkov. Posameznik je lahko za prekršek kaznovan z globo od 100 do 300 evrov, medtem ko se globe za pravne in odgovorne osebe gibajo med 1.000 in 30.000 evrov, seveda glede na vrsto prekrška. V skladu s to uredbo je prepovedano tudi kurjenje odpadkov doma ali v naravnem okolju in se šteje za nenadzorovano obdelavo odpadkov.

Službe pristojne za nadzor nad odpadki so občinska redarska služba, naravovarstveno nadzorna služba Kozjanskega parka, kmetijska inšpekcija in inšpekcija pristojna za varstvo okolja.

Priložene fotografije naj bodo v opozorilo tistim, ki odpadke še vedno odlagajo in sežigajo v svoji okolici in morda se bodo le odločili, da jih odpeljejo na zato primerna mesta.

Vir in foto: Toni Preskar in Mojca Kunst, Kozjanski park

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si