Krka uspešna v prvem četrtletju

V skupini Krka so tudi v letošnjem prvem četrtletju poslovali uspešno. Ustvarili so prihodke od prodaje v višini 458,2 milijona evrov, kar je 6 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju, in 89 milijonov evrov čistega dobička, kar je 2 odstotka manj kot v enakem lanskem obdobju. Prodajo so povečali v petih prodajnih regijah in na večini njihovih ključnih trgov. Ohranjajo visoko dobičkonosnost poslovanja pred obrestmi in davki. Čisti dobiček je nekoliko manjši kot v primerljivem lanskem obdobju, razlog pa je v večjih negativnih tečajnih razlikah in večjemu davku od dobička.

Na domačem trgu so prodali za 28,1 milijona evrov izdelkov in storitev. Glede na vrednost prodaje so s 7,6-odstotnim tržnim deležem ohranili vodilno mesto med ponudniki zdravil. Vodilni so bili tako pri zdravilih na recept kot pri izdelkih brez recepta. V tem obdobju so registrirali 3 nova zdravila in namenili 21,8 milijona evrov za naložbe predvsem v proizvodnjo in razvojno-raziskovalno dejavnost. Krka generira robusten denarni tok iz poslovanja, ki več kot zadošča za nemoteno poravnavo poslovnih obveznosti, naložbe in zasledovanje dolgoročne dividendne politike. V ta namen sta nadzorni svet in uprava družbe Krka oblikovala predlog, da se Krkinim delničarjem za leto 2022 izplača dividenda v višini 6,60 evrov bruto na delnico, kar je 17,2 odstotka več kot lani, o čemer bodo delničarji odločali na 29. redni skupščini delničarjev 6. julija letos.

Vir: Krka d. d. Novo mesto

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si