Kozinova zidanica ima status javne infrastrukture na področju kulture

NOVO MESTO – Kozinova zidanica na Trški gori, v kateri so se rojevale skladbe enega največjih slovenskih skladateljev in prvega slovenskega filmskega skladatelja Marjana Kozine, je dobila status javne infrastrukture na področju kulture v novomeški občini. S tem občina izpolnjuje pogoje, da lahko kandidira na javnih razpisih ministrstva za kulturo za pridobitev sredstev za obnovo objekta.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video