Gradnja povezovalnega voda v Škocjanu

ŠKOCJAN, DOLNJA STARA VAS – Čistilno napravo za 1800 populacijskih enot v občini Škocjan so s pomočjo nepovratnih evropskih sredstev zgradili že pred leti. Kljub temu vprašanje odpadnih komunalnih voda še vedno ni ustrezno rešeno, saj naprava zaradi v tem trenutku premajhnih obremenitev še vedno ne obratuje. Za njeno učinkovito delovanje je zato nujna izgradnja povezovalnega kanalizacijskega voda od Dolnje Stare vasi do poslovne cone.

Gradnja povezovalnega voda v Škocjanu

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si