Gradnja povezovalnega voda v Škocjanu

ŠKOCJAN, DOLNJA STARA VAS – Čistilno napravo za 1800 populacijskih enot v občini Škocjan so s pomočjo nepovratnih evropskih sredstev zgradili že pred leti. Kljub temu vprašanje odpadnih komunalnih voda še vedno ni ustrezno rešeno, saj naprava zaradi v tem trenutku premajhnih obremenitev še vedno ne obratuje. Za njeno učinkovito delovanje je zato nujna izgradnja povezovalnega kanalizacijskega voda od Dolnje Stare vasi do poslovne cone.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video