Gradnja kanalizacije v Spodnji Dragi v polnem teku

Občina Ivančna Gorica gradi kanalizacije za okrog 70 gospodinjstev na območju naselja Spodnja Draga. Z izgradnjo bodo izboljšali bivalne razmere in zmanjšali onesnaževanje potoka Višnjica.

Projekt obsega izgradnjo 1,8 km kanalizacijskih vodov s pripadajočimi jaški in ostalimi elementi ter tlačnega voda kanalizacije s pripadajočim črpališčem za premostitev višinskih razlik in prečkanje kanalizacije prek železniške proge ter potoka Višnjica. Odpadne vode se bo prek obstoječega povezovalnega kanala Višnja Gora–Ivančna Gorica odvajalo na centralno čistilno napravo Ivančna Gorica.

Sočasno z gradnjo kanalizacije bodo obnovili še del obstoječega vodovodnega omrežja. Gradbena dela, ki jih izvaja Javno komunalno podjetje Grosuplje, bodo predvidoma končana do sredine leta 2023.

Vir: Občina Ivančna Gorica, foto: Gašper Stopar

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si