FOTO: Pri podružnični šoli v Velikem Podlogu nove prometne ureditve

V sklopu Evropskega tedna mobilnosti so dopoldne tudi uradno namenu predali nove prometne ureditve pri podružnični šoli v Velikem Podlogu. Na krajši slovesnosti so s prisrčnim kulturnim programom sodelovali tamkajšnji učenci, vrtčevski otroci pa so nove prometne ureditve odprli z vožnjo s poganjalčki.

Ob podružnični šoli v Velikem Podlogu je sicer bila že pred tem vzpostavljena cona 30, urejene so bile površine za pešce, označba z napisom ŠOLA na rumeni podlagi, v bližini je avtobusno postajališče, označeni so bili prehodi za pešce. Kljub temu so bile na cesti ob šoli zaznane večje hitrosti ter gost promet. Osnovna šola Leskovec ter Svet Krajevne skupnosti Veliki Podlog sta podala pobudo za izvedbo ukrepov za umirjanje prometa zaradi bližine osnovne šole, je dejala ravnateljica Osnovne šole Leskovec pri Krškem, pod okrilje katere spada podloška podružnična šola, Jožica Repše.

Na Mestni občini Krško so pristopili k projektu, naročili elaborat, ki je s stališča prometa celovito obravnaval širše območje osnovne šole s ciljem izboljšati prometno varnostne razmere in podati verodostojne informacije udeležencem v prometu, predvsem voznikom, da se nahajajo v območju šole in omejene hitrosti, kjer so prisotni otroci, ki so najbolj ranljivi udeleženci v prometu.

Nove prometne ureditve pred podružnično osnovno šolo v Velikem Podlogu obsegajo trapezni grbini, na cesti v območju šole so izvedeni veliki barvni krogi, ki so se v naši občini izkazali kot učinkovita rešitev, vidnejša je označitev območja šole, prav tako je vidnejša označitev cone 30, dodano je novo prometno ogledalo zaradi slabše preglednosti pri priključevanju s ceste, ki vodi na igrišča, na pločnikih je pred prehodom za pešce označba POGLEJ in tabla, ki osvešča in opozarja otroke na varno prečkanje ceste. Ob pričetku območja je nameščen prikazovalnik hitrosti, rezultate meritev realnem času si je možno ogledati tudi na spletni strani Mestne občine Krško, oznaka za pričetek naselja je prestavljena bližje h krožišču. Namen novih ureditev je, da voznika pripravi k temu, da intuitivno prilagodi hitrost in način vožnje glede na okoliščine.

Ureditve so bile izvedene v mesecu avgustu, njihova vrednost pa je znašala 24 tisoč evrov, je dejala podžupanja Mestne občine Krško Brigita Piltaver Imperl, Dušan Šiško z oddelka za gospodarsko infrastrukturo na Mestni občini Krško pa je predstavil aktivnosti, ki potekajo v sklopu Evropskega tedna mobilnosti in zbrane povabil k udeležbi na prihajajoče dogodke.

Vir: Mestna občina Krško

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si