S seje Občinskega sveta Občine Sevnica

Na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Sevnica so imenovali vse odbore in komisije novega mandatnega obdobja in v prvem branju obravnavali proračun za leto 2023. Po prvem branju so članice in člani sveta pri splošni razpravi podali pobude in predloge, do katerih se bodo do naslednje seje, ki je predvidena konec februarja, opredelili občinska uprava, komisije in odbori kot temeljna občinska delovna telesa.

V najvišji organ nadzora javne porabe v občini, Nadzorni odbor Občine Sevnica, so bili imenovani Alojz Guček, Mojca Kuzmički, Andrej Štricelj, Martna Dremšak in Sara Damiš.

Občinsko volilno komisijo v mandatu 2022–2026 sestavljajo Anton Grilc, Gregor Udovč, Aleš Mrgole in Sanja Slemenšek.

Imenovani so bili tudi člani in članice komisije za pravne in splošne zadeve, odbora za okolje in prostor, odbora za družbene dejavnosti, odbora za gospodarstvo in kmetijstvo, odbora za finance in proračun ter sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Imenovan je bil predstavnik soustanoviteljice Občine Sevnica v svetu javnega zavoda Posavski muzej Brežice in predstavnik lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti CSD Posavje. Novo imenovan je bil še nadzorni svet javnega podjetja Komunala Sevnica.

Člani in članice Občinskega sveta Občine Sevnica so določili vrednost točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj, garaž, prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju občine Sevnica za leto 2023, ki je osnova za davek od premoženja. Opredelili so tudi način financiranja političnih strank v občini, potrdili pristop Občine Sevnica v Združenje občin Slovenije ter se seznanili s poročilom o izdanih listinah občine v letu 2022 in prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu 2022.

Vir in foto: Občina Sevnica

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si