EVROPSKE VOLITVE 2024

PREDVOLILNA PROGRAMSKA USMERITEV
TELEVIZIJSKEGA PROGRAMA VAŠ KANAL

Regionalna Televizija Novo mesto d. o. o. skladno s 6. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007) ter upoštevajoč poklicna merila in načela novinarske etike objavlja pravila in pogoje za objavljanje predvolilnih dogajanj, predstavitev kandidatov, strank in njihovih programov v programu Vaš kanal.

 

  1. V televizijskem programu Vaš kanal bomo predvolilno dogajanje spremljali v skladu z vsebinsko zasnovo programa in v okviru profesionalnih novinarskih načel. Nobena kandidatna lista, stranka oziroma kandidat ne bo v prednostnem položaju. V celoti bomo spoštovali določila zakona o volilni kampanji. Ob doslednem spoštovanju raznovrstnih idej, pogledov in nazorov bomo v predvolilnem času glede na naše kadrovske in tehnične možnosti poskušali zagotoviti enakopravno poročanje o pomembnejših strankarskih predvolilnih dogodkih, če bomo o njih pravočasno pisno obveščeni.

 

  1. Obdobje volilne kampanje se za kandidate, stranke in liste za Evropske volitve 2024 začne 30 dni pred dnem glasovanja in konča 24 ur pred dnem glasovanja.

 

  1. O vsebini, načinu in dolžini tovrstnega poročanja uredništvo odloča avtonomno po pravilu informativne pomembnosti in predvsem v interesu gledalcev. Uredniki in novinarji Vašega kanala bodo zavračali kakršne koli pritiske od zunaj. V presojo in odločanje bodo sprejemali samo pripombe, ki bodo pisno posredovane na naslov uredništva.

 

  1. O predvolilnih dejavnostih strank v informativnih delih programa bodo poročali samo naši stalni sodelavci, kar pomeni, da strankarskih izjav, razglasov in posebnih sporočil ni mogoče uvrščati v informativne dele programa Vaš kanal.

 

  1. Novinarji in sodelavci televizije Vaš kanal, ki se bodo odločili za kandidaturo na volitvah ali bodo kakor koli sodelovali v volilni kampanji, med volilno kampanjo ne smejo voditi in urejati oddaje ali pripravljati avtorskih prispevkov.

 

  1. Za predstavitve in sporočila strank so na voljo redni propagandni bloki in poseben predvolilni blok »Evropske volitve 2024« oziroma ostale oddaje skladno s posebnim volilnim cenikom. Oglasi morajo biti oblikovani skladno s 7. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji, torej z navedbo naročnika, in skladno s 50. členom Zakona o medijih – za resničnost in točnost navedb odgovarja naročnik, ki ne sme vplivati na programsko zasnovo in uredniško neodvisnost medija – ter s slovenskim oglaševalskim kodeksom. Spoštovali bomo časovni vrstni red naročil.

 

Volilna pravila, smiselno prirejena, veljajo tudi za internetno stran www.vaskanal.com

 

Ta pravila začnejo veljati 15. aprila 2024

 

Irena Vide, l.r.
odgovorna urednica televizijskega programa Vaš kanal

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si