Edini v Sloveniji z Znakom kakovosti Sveta Evrope

Mladinski center Brežice skupaj z Mladinskim hotelom Brežice (MC Brežice) predstavlja evropski center neformalnega izobraževanja za mlade pod okriljem Sveta Evrope. Leta 2013 je kot prvi v Evropi in edini mladinski center v Sloveniji pridobil Znak kakovosti Sveta Evrope, ki so ga do sedaj podelili zgolj 15-im mladinskim centrom v Evropi. V skladu z vrednotami in standardi Sveta Evrope MC Brežice stremi k razvoju ter implementaciji kakovostnih izobraževalnih programov s ciljem krepitve kompetenc mladih.

V začetku meseca jih je obiskala ekipa strokovnjakov, ki spremljajo izpolnjevanje 15 kriterijev kakovosti, razvoj, vpliv in vlogo centra v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem okolju. Ekipo so sestavljali Gordana Berjan, vodja Evropske mladinske fundacije in koordinatorica programa Znak kakovosti Sveta Evrope za mladinske centre; Natalia Chardymova, članica skupine strokovnjakov programa Znak kakovosti Sveta Evrope za mladinske centre; ter Marcos Andrade, namestnik izvršnega direktorja Evropskega mladinskega centra Budimpešta.

Na presoji sta sodelovala tudi Matjaž Gruden, direktor za demokratično participacijo in Igor Jesih, predstavnik Urada RS za mladino, kar sicer ni običajna praksa, zato si zaposleni v MC Brežice prisotnost jemljejo še v posebno čast.

Ekipo strokovnjakov je gostila direktorica Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice Katja Čanžar s sodelavkami s področja in sicer Aljo Kovačič, Nastjo Volovec in Anjo Krušnik Cirnski. Presojevalci so intervjuvali še podžupana občine Brežice Aleksandra Gajskega, vodjo oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj Matejko Gerjevič, direktorja Nacionalne agencije Movit Uroša Skrinarja, ravnatelja Gimnazije Brežice Uroša Škofa, druge lokalne in nacionalne partnerje ter mlade prostovoljce.

S svojimi dosežki ter kakovostnim programom je MC Brežice uspešno prestal presojo in pridobili pozitivno mnenj ekipe strokovnjakov, ki bo predlog o podaljšanju Znaka kakovosti predala Evropskemu usmerjevalnemu odboru za mladino. Ta pa bo o podelitvi ponovnega certifikata odločal v mesecu oktobru.

V letu 2023 je MC Brežice uspešno kandidiral na razpisu oddelka Sveta Evrope za mladino in kot edini mladinski center, izmed 50-ih prijaviteljev, pridobili finančno in mentorsko podporo Sveta Evrope pri izvedbi usposabljanja za mladinske delavce na temo izobraževanje o človekovih pravicah. Usposabljanje bo potekalo v mesecu oktobru v Mladinskem hotelu in bo pomemben mejnik v razvoju in diseminaciji programov izobraževanja o človekovih pravicah v Sloveniji.

Mladinski center Brežice še naprej ostaja zavezan svojemu poslanstvu in nadaljuje z izvajanjem kakovostnih programov ter ustvarjanjem varnega in spodbudnega okolja za mlade.

S takšnim delovanjem pripomore k bogatenju lokalne skupnosti in prispeva k razvoju mladih, ki so ključni gradniki prihodnosti.

Vir: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si