Dela na ribniku Resa

KRŠKO – Krška občina je pred časom začela vzdrževalna dela na ribniku Resa na območju Zdolske ceste s ciljem vzdrževanja in izboljšanja poplavne varnosti naselja Stara vas dolvodno od ribnika Resa.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video