Danes je svetovni dan hrane

7. junij, svetovni dan hrane, je priložnost za razmislek o pomenu in prihodnosti varne hrane ter za spodbujanje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje in obvladovanje tveganj, povezanih z njo. Zagotavljanje varnosti hrane je ključno za zdravje ljudi in v novem tisočletju prednostna naloga na nacionalni ter globalni ravni.

Že leta 1963 sta Mednarodna organizacija za prehrano in kmetijstvo ter Svetovna zdravstvena organizacija prepoznali tveganja na področju varnosti hrane in ustanovili mednarodni program standardov za živila Codex Alimentarius in Komisijo Codex Alimentarius kot odgovorni organ za implementacijo standardov, smernic in dobrih praks z namenom varovanja zdravja ljudi, varstva interesov potrošnikov ter uveljavitve dobrih poslovnih praks v mednarodni trgovini.
Na ravni Evropske Unije je bila leta 2002, po številnih krizah v prehranskem sektorju, ki so zmanjšale zaupanje potrošnikov v preskrbo z varno hrano, ustanovljena Evropska agencija za varnost hrane, kot neodvisen znanstveni vir svetovanja in obvestil o tveganjih, povezanih s prehransko verigo »od vil do vilic«.

Svetovni dan varnosti hrane in 60. obletnica Komisije Codex Alimentarius sta torej priložnost za razmislek o dosežkih preteklosti in izzivih prihodnosti varnosti hrane, ki je naša skupna odgovornost. Varnost hrane je temelj prehranske varnosti in ključna za preoblikovanje prehranskih sistemov v trajnostne, pravične in odporne – za boljšo proizvodnjo, boljšo prehrano, boljše okolje in boljše življenje.
Vir: gov.si

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si