Cene komunalnih storitev bodo višje

ČRNOMELJ – Črnomaljski občinski svetniki so na zadnji seji potrdili nov elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in cen omrežnin v črnomaljski in semiški občini, iz katerega je razvidno, da bodo občani plačevali nekoliko višje položnice za komunalne storitve.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video