Belokranjski gobarji pripravljeni na sezono

Gobarji, vključeni v Belokranjsko gobarsko društvo, so v petek na občnem zboru ugotavljali, da so zadovoljni s svojim delovanjem v lanskem letu. Kljub temu, da je bila gobarska sezona sprva skromna in se je šele jeseni izboljšala, so se redno srečevali dvakrat mesečno od začetka junija do konca oktobra na večerih določanja gob. Med drugim so vzorno skrbeli za zeliščni vrt v Učnem vrtu dr. Derganca v Semiču. Za letos so si zadali, da izvedejo tudi gobarsko razstavo z namenom spoznavanja gob kar najširšemu krogu ljubiteljev narave.

Belokranjsko gobarsko društvo (BGD), ki je bilo ustanovljeno leta 2008, povezuje ljubitelje narave iz vseh treh belokranjskih občin: črnomaljske, metliške in semiške. S svojo dejavnostjo člani društva, trenutno jh je 61, skrbijo za pravilen odnos do narave, predvsem na področju zaščite in varovanja gliv.

Na petkovem občnem zboru so najprej pregledali delovanje društva v preteklem letu. Po predstavljenih poročilih, razpravi in sprejetih sklepih je sledila razrešitev dosedanjega vodstva in volitve novega. Izvoljen je bil upravni odbor v sestavi: dr. Iva Konda, predsednica, Janez Sever, podpredsednik, Silva Jančan, tajnica, Mira Simonič Novina, blagajničarka, Sonja Proj, bodoča determinatorka, Tone Malnarič, Majda Cesar, Jože Cesar in Jože Aš. Člani nadzornega odbora pa so: Martin Pezdirc, Sonja Piškurič, Simon Jurman in Jana Draganjac.

Prvi predsednik društva Jože Cesar je društvo vodil vse od ustanovitve pa do letošnjih društvenih volitev. Za 15-letno nesebično angažiranje pri vodenju društva smo se mu člani zahvali z majhno pozornostjo. Zahvalo za dolgoletno strokovno delo blagajničarke društva je prejela Ivanka Golobič. Spomnili pa smo se tudi dr. Alojzija Boha, ki je s svojim znanjem pomagal pri zagonu društva, in prezgodaj preminule determinatorke Bojane Roštohar, biologinje, ki je člane društva dobrih 13 let učila prvo gobarsko abecedo.

In kakšen je program BGD za leto 2023? Letos v društvu dajejo poseben poudarek izobraževanju članov ter varovanju in ohranjanju narave. Tako nameravajo izvesti vsaj eno skupinsko nabiranje, sodelovati v čistilni akciji, se srečevati vsak prvi in tretji torek v mesecu (predvidoma od maja do novembra) zaradi determiniranja oziroma določanja prinesenih gob. Več pozornosti nameravajo posvetiti usposabljanju članov društva, pri čemer se naj bi vsaj dva člana udeležila začetnega tečaja spoznavanja gliv za naziv determinator pripravnik. Bolj aktivno se nameravajo povezati s sosednjimi gobarskimi društvi ter izboljšati sodelovanje z osnovnimi šolami in vrtci. Organizirali bodo strokovno predavanje o gobah in gobarjenju ter postavili gobarsko razstavo. Zavedajo se, da je gobje bogastvo naših krajev premalo poznano.

Dodatne informacije lahko dobite pri predsednici društva, dr. Ivi Konda na tel. št.: 051 318 926 ali prek e-naslova: iva.konda@siol.net. Vabljeni, da se jim pridružite.

Vir: dr. Iva Konda

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si