Novoletna drevesca iz slovenskih gozdov letos z rdečo nalepko

Posekana drevesca iz slovenskih gozdov, ki bodo v prazničnem času krasila domove in poslovne prostore, morajo biti v letošnjem decembru med prevozi in prodajo označena z nalepko rdeče barve, na kateri je letnica 2023. Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) usmerja pridobivanje okrasnih drevesc iz gozdnih površin na gozdu in naravi prijazen način, ki ne povzroča škode v gozdovih.

Rdeča nalepka, na kateri je napis »Darilo gozda vašemu domu«, kupce ozavešča, da je uporaba navadne smrečice iz lokalnega gozda v skladu z usmeritvami ZGS naravi najbolj prijazna oblika božično-novoletne okrasitve. Pridobiva se jih iz zaraščajočih se kmetijskih površin, s površin pod daljnovodi in na cestnih brežinah ter z namenskih nasadov na kmetijskih površinah. Okrasna drevesca, pridelana v Sloveniji, imajo najmanjši ogljični odtis in ne predstavljajo nevarnosti za vnos tujerodnih žuželk in bolezni, ki bi lahko ogrozile gozdove. Iz gozda oziroma narave so pridobljena na gozdu in naravi prijazen način, zrasla so brez dodatnega vlaganja energije in vode ter brez uporabe pesticidov. Če drevesca izvirajo iz redčenj pregostega mladovja v gozdu, ima njihovo pridobivanje celo ugoden vpliv na gozdove, saj jih s tem negujemo.

Tako pridobljena drevesca se po svoji košatosti in obliki sicer ne morejo meriti z okrasnimi drevesci iz namenskih nasadov. A če upoštevamo, da bo drevesce stalo ob steni ali v kotu sobe, drevesca pravilne stožčaste oblike niti ne potrebujemo. Če smrečico čimprej po prihodu domov prirežemo in jo vstavimo v stojalo z vodo, pa preprečimo tudi predčasno odpadanje iglic.

Nalepke pridobijo lastniki gozdov na ZGS skupaj z odločbo, v kateri so zapisane usmeritve in pogoji za pridobivanje okrasnih drevesc iz gozda. Manjše število nalepk (do 25) dobijo brezplačno, za večje število nalepk morajo odšteti po 40 centov na nalepko. Nadzor nad pridobivanjem okrasnih drevesc izvaja gozdarska inšpekcija.

Tudi pri nabiranju mahov, ki se v tem času uporabljajo pri postavitvah jaslic, je treba upoštevati, da ga lahko skupno naberemo največ 2 kg in pri tem na eni površini odvzamemo največ petino vsega mahu.

Pozornost velja tudi pri odsluženih drevescih po koncu praznikov. Teh ne odlagamo v gozdove ali na gozdni rob, saj odslužena drevesca, ki niso bila vzgojena v Sloveniji, predstavljajo nevarnost za vnos bolezni v gozd. Iz tega razloga v gozd tudi ne sadimo odsluženih okrasnih dreves iz loncev. Taka drevesca odslužena drevesca razrežete in odložite v zabojnike za organske odpadke, ali pa jih skurite v pečeh.

Vir: Zavod za gozdove Slovenije

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si