100 let Kmečke zadruge Sevnica

SEVNICA – Sevniška kmečka zadruga je s proslavo v športnem domu obeležila sto let zadružništva na Sevniškem. Zadruga danes predstavlja podporno okolje za več kot 800 kmetov s širšega območja Posavja, ima 148 članov in 130 zaposlenih, letno pa ustvari 21 milijonov evrov prometa.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video