Z novim letom Skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele krajine

S 1. januarjem je pričela delovati Skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele krajine, v katero so vključene tudi vse tri belokranjske občine. Novo skupno upravo je sicer ustanovilo devet občin za opravljanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog občin ustanoviteljic ter nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb, ki jih občine ustanoviteljice s svojimi akti lahko prenesejo na skupno upravo.

Vse tri belokranjske občine bodo v novo skupno upravo sprva prenesli nalogi inšpekcije in redarstva, ki sta se sedaj izvajali v obstoječi skupni upravi, katere ustanoviteljice so bile vse tri belokranjske občine.  V naslednjem koraku pa je možnost, da se v okviru skupne uprave  opravljajo tudi naloge, ki so specifične narave oziroma nekatere naloge, ki se trenutno izvajajo prek zunanjih izvajalcev.  S tem pričakujejo večjo strokovnost in učinkovitost izvajanja nalog na območju vseh treh občin ter tudi racionalizacijo stroškov, kar so bili tudi ključni razlogi za tovrstno povezovanje občin.  Prav tako pa bodo vse tri belokranjske občine upravičene do večjega sofinanciranja iz državnega proračuna, kot pa do sedaj.

Na območju belokranjskih občin bo delovala Izpostava Bele krajine, zaradi česar bodo storitve občanom zagotovljene nemoteno in konstantno.  Tako je že s prvim januarjem delovala dežurna številka, s čimer  je občanom omogočeno boljše informiranje in sodelovanje. Prav tako bodo storitve občanom na voljo tudi prek uradnih ur.  Informacije o delovanju skupne uprave so navedene na povezavi https://www.metlika.si/objava/114438.

Vir: Občina Metlika, foto Uroš Raztresen

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si