Z izredne seje Občinskega sveta Občine Brežice

Na prvi izredni seji Občinskega sveta Občine Brežice se je dokončno konstituiral občinski svet. Svetnice in svetniki so potrdili mandat novima članoma Mihaelu Petančič in Draženu Levojeviću, ki sta nadomestila župana Ivana Molana in Patricio Čular, ki jima je zaradi nezdružljivosti funkcij predčasno prenehal mandat. Članice in člani občinskega sveta so brez glasu proti sprejeli tudi sklep o imenovanju predsednikov, namestnikov predsednikov in članov osmih stalnih delovnih teles občinskega sveta ter sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Brežice (to so Franja Žokalj, Janko Strašek, Mojca Lovše, Darja Jamnik in Željko Nikezić).

Kot je dejal župan Ivan Molan, ga veseli, ker so svetniki upoštevali in podprli njegov predlog, da se mesta v delovnih telesih občinskega sveta razdeli proporcionalno glede na rezultate strank oz. list na volitvah. Sklep o imenovanjih je bil sprejet brez glasu proti.

Svetnice in svetniki so v sklopu kadrovskih zadev soglasno sprejeli sklep, s katerim so podali pozitivno mnenje kandidatki Vesni Bogovič za ravnateljico Osnovne šole Artiče za naslednje mandatno obdobje. Kot je dejala predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Mojca Florjanič, odločitev komisije temelji na njenem dosedanjem uspešnem 19-letnem vodenju šole in predstavljenem programu za novo mandatno obdobje.

Sprejet je bil tudi sklep o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo (CSD) Posavje, ki je kolegijski posvetovalni organ, imenovan na podlagi Sklepa o ustanovitvi Centra za socialno delo Posavje. Predstavnica Občine Brežice v Svetu lokalnih skupnosti je Mojca Florjanič, so še sporočili z občine.

Vir in foto: Občina Brežice

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si