Z boljšim sodelovanjem do večje varnosti

ČRNOMELJ – V poletnih mesecih je bilo v črnomaljski občini zaznati povečan obseg vlomov in drugih kriminalnih dejanj. Da se je teh zadev potrebno lotevati sistemsko, je prepričan župan Andrej Kavšek, sicer tudi član vladne delovne skupine za obravnavo romske problematike.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video