Vsak femicid je preveč!

Na 8. marec, dan žensk, v Društvu SOS telefon, Društvu za nenasilno komunikacijo, Zavodu TransAkcija in Društvu Iskra opozarjajo, da je nasilje, ki se izvaja nad ženskami, naš skupni problem. Pravijo, da smo kot družba dolžni zagotavljati pogoje, v katerih bomo nasilje dovolj zgodaj prepoznali in v katerih se bodo ženske počutile dovolj varne in opolnomočene, da bodo o nasilju zmogle spregovoriti. Ko se ženske odločijo za izhod iz nasilja in nasilje tudi prijavijo, jim moramo zagotoviti, da jih bo odziv policije, socialnih delavk in delavcev ter sodišč in tožilstev v največji možni meri zaščitil pred nadaljnjim nasiljem oziroma ga prekinil. Nujno moramo zagotoviti družbeno stanje, kjer ne bodo s strani nikogar več deležne obtožb, da so za nasilje krive same. Ponovna viktimizacija žrtev in minimaliziranje nasilja sta prepogosta in nedopustna odziva na nasilje.

V preteklem letu so slovensko javnost kar dvanajstkrat šokirali okrutni umori žensk. Letos sta se do sedaj zgodila že dva. Tovrstni umori so bili v večini primerov vnaprej napovedani s heteroseksualnim intimnopartnerskim nasiljem. Če nasilje poimenujemo, ga lažje prepoznamo. Če nasilje prepoznamo, ga lahko preprečimo. Zato je pomembno, da umore žensk poimenujemo z izrazom, ki poudarja, da je tovrstno nasilje ospoljeno. Femicidi so namreč umori ali uboji žensk, samo zato ker so ženske. Nasilje nad ženskami ima epidemične razsežnosti, prizadeva pa ženske vseh starostnih skupin v vseh obdobjih življenja ter ženske vseh kultur, ras, spolne usmerjenosti in fizičnih sposobnosti.

Nasilna dejanja nad ženskami so praviloma povezana z vprašanjem moči, dominacije, mizoginije oziroma sovraštva do žensk. Vzrok nasilja je patriarhat. Zaskrbljujoče je, da so se femicidi v preteklih mesecih pogosto zgodili ravno v obdobju, ki je za žrtve dokazano najbolj nevarno: takrat, ko so poskušale zapustiti nasilnega partnerja. Še bolj zaskrbljujoče je, da so v več primerih v lokalnem okolju in institucijah vedeli za ponavljajoča se nasilna dejanja partnerjev. To, da je nekaterim storilcem kljub izrečenim prepovedim približevanja še vedno uspelo umoriti svoje bivše partnerke, pa je nesprejemljivo. Povzročitelji predhodno pogosto napovedujejo svojo namero, da bodo žrtev ubili. Praviloma to počnejo z grožnjami in nasilnim vedenjem, s psihičnim, fizičnim, ekonomskim in spolnim nasiljem ter zalezovanjem. To pomeni, da bi bilo mogoče takšna kazniva dejanja do neke mere preprečiti. Rešitve za preprečevanje nasilja so:

● redna in poglobljena izobraževanja o problemu nasilja tako v zasebni kot javni sferi,

● vključitev teme o prepoznavanju nasilja in oblikah pomoči v zgodnje izobraževanje,

● učenje o enakosti in sprejemanju različnosti,

● zavzemanje proti sovražnemu govoru, ki spodbuja nasilje in generira novo.

Dovolj je deklarativnega izražanja proti nasilju nad ženskami! Skrajni čas je, da vsem žrtvam nasilja končno pokažemo, da nam je resnično mar in da ne bomo več dovolili, da pride do nepotrebnih in tragičnih femicidov. Za to pa moramo stopiti skupaj vsi! Odločevalci in odločevalke, policisti in policistke, socialne delavke in delavci ter nevladne organizacije, ki aktivno delajo z žrtvami. Slednje opažamo velik porast števila naših uporabnic in uporabnikov. Poslušamo njihove stiske in izkušnje, ko niso dobili dovolj jasne, hitre in učinkovite podpore v institucijah, na katere so se obrnili. Nujno morajo biti vsi, ki se v praksi soočajo z nasiljem nad ženskami, usposobljeni za soočanje s slednjim. Zato zahtevamo upoštevanje 14. in 15. člena Istanbulske konvencije, ki od pogodbenic zahtevata:

● sprejem potrebnih ukrepov za vključitev učnega gradiva o vprašanjih, kakor so enakost med spoli, nestereotipne vloge spolov, medsebojno spoštovanje, nenasilno reševanje sporov v medosebnih odnosih, nasilje nad ženskami zaradi spola in pravica do osebne integritete, prilagojenega razvijajočim se sposobnostim udeležencev izobraževanja, v uradne učne načrte na vseh ravneh izobraževanja,

● zagotovitev ali okrepitev ustreznih usposabljanj za strokovnjake, ki se ukvarjajo z žrtvami in storilci tovrstnih nasilnih dejanj, o preprečevanju in odkrivanju nasilnih dejanj, zajetih v področje uporabe te konvencije, o enakosti med spoli, o potrebah in pravicah žrtev ter preprečevanju sekundarne viktimizacije

● in da spodbujajo, da usposabljanje iz prejšnjega odstavka vključuje usposabljanje za usklajeno vsestransko sodelovanje vseh ustreznih akterjev, da se omogočijo celoviti in ustrezni napotitveni postopki v primerih nasilja, ki jih zajema področje uporabe te konvencije.

Nasilje nad ženskami jemlje življenja. Dovolj je femicidov! Prepoznajmo nasilje, preprečimo ga in ukrepajmo!

Vir: Društvo SOS telefon, Društvo za nenasilno komunikacijo, Zavod TransAkcija, Društvo Iskra

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si