“Varno brez telefona v prometu”

Mobilni telefoni so zadnje desetletje eden izmed večjih motilcev pozornosti v prometu, ki dokazano povečujejo tveganje za nastanek prometnih nesreč. Vozniki ob uporabi mobilnih telefonov pogosto povzročajo zastoje v prometu. Agencija za varnost prometa in policija bosta od 9. do 15. januarja izvajali preventivno akcijo »Varno brez telefona v prometu«. V letu 2022 je policija ugotovila 25.670 kršitev po 35. členu Zakona o pravilih cestnega prometa. Leta 2021 je bilo takšnih kršitev za skoraj četrtino več (23 %), oziroma kar 33.297. Trend upada je mogoče pripisati poostreni zakonodaji, nadzoru policije in ozaveščanju agencije skozi vse leto.

Med kršitelji izstopajo starostne skupine od 35-44 let s 30 %, od 45-54 let s 23,2 % in od 25-34 let z 22,8 %. Glede na kategorijo udeleženca prevladujejo vozniki osebnih avtomobilov, teh je bilo 15.457 (60,2 %), slaba četrtina (6.187) pa voznikov tovornih vozil. Vse več je kršiteljev med kolesarji in vozniki e-skirojev.

Kaj vse vpliva na kognitivne sposobnosti voznika, ugotavlja dr. Tina Cvahte Ojsteršek s Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru v doktorski nalogi z naslovom Vizualna pozornost voznika na prometno okolje in dogajanje ob prisotnosti motenj znotraj vozila. V terenskem eksperimentu so 23 udeleženih voznikov v realnem okolju izpostavili 15 motnjam znotraj vozila: uporabi mobilnega telefona (prostoročno ali običajno), nastavljanju ali upravljanju s sistemi v avtomobilu ter iskanju stvari v avtomobilu. Z vidika odvrnjene pozornosti od prometnega okolja je najbolj problematična uporaba mobilnega telefona (branje in pošiljanje SMS-sporočila, ogled posnetka) ter nastavljanje sistemov znotraj avtomobila, pri čemer prednjačita radio in navigacijski sistem. Pri teh nalogah so vozniki skozi vetrobransko steklo gledali le tretjino časa. Pri nastavljanju klimatskega sistema so vozniki stran od ceste gledali polovico časa. Najbolj izpostavljena skupina voznikov so poklicni vozniki, ki so izpostavljeni večjemu naboru motenj znotraj vozila. Tudi nedavna francoska študija ugotavlja, da vozniki tovornih vozil med vožnjo v povprečju 9 % časa uporabljajo mobilni telefon. Pogosteje so tudi pod vplivom dejavnikov utrujenosti.

Vir: Javna agencija RS za varnost prometa

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si