V Trebnjem velik poudarek na vodooskrbi

TREBNJE – V trebanjski občini je ena od prioritet ustrezna pitna voda prebivalcev. Za to letno namenijo velik del občinskega proračuna. Trenutno si prizadevajo, da bodo dobro vodo priskrbeli za vinogradniško naselje Lisec.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video