V Šentjerneju razvoj podjetništva

ŠENTJERNEJ – Jeseni 2018 so v Šentjerneju storili pomembne korake pri gospodarskem razvoju. Dokončali so namreč pomembno naložbo, širitev proizvodno storitvene cone Šentjernej – sever, ki obsega slabih 8 hektarov zemljišč. Vsa so razprodali in lokalna podjetja zdaj tam že gradijo nove poslovne prostore. Medtem pa se občina loteva še ureditve 4,7 hektarov velike industrijsko servisne cone Sejmišče.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video