Urejeno Dolenje Vrhpolje

DOLENJE VRHPOLJE – Dolenje Vrhpolje, naselje v šentjernejski občini, je z nedavno obnovo ene od lokalnih cest – potem ko so že pred časom uredili del vasi – dobilo lepšo podobo. Predvsem pa so z zadnjo od naložb v večji meri rešili težave z odvodnjavanjem ob večjih nalivih.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video