Tudi v Metliki občinska seja

V sejni sobi Občine Metlika je včeraj potekala 7. redna seja občinskega sveta, na kateri so svetniki med drugim sprejeli Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Stanovanjsko območje na jugu, v enoti urejanja prostora POD-8-OPPN« v Podzemlju, za potrebe gradnje stanovanjske soseske na južnem delu naselja Podzemelj. Odlok predvideva 9 novih parcel za gradnjo stanovanjskih objektov in umestitev zelenih in cestnih površin ter ureditev gospodarske infrastrukture.

V nadaljevanju je bil z nekaj pripombami v prvi obravnavi sprejet Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade družine v občini Metlika, ki predvideva subvencijo 50 odstotkov od odmerjenega komunalnega prispevka oziroma največ 2 tisoč evrov. Prav tako je bil na tej seji sprejet Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Metlika za leto 2023.

Na seji so bili potrjeni Elaborati o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Metlika. Sprejet je bil tudi popravek sklepa o določitvi delovne uspešnosti direktorice Belokranjskega muzeja Metlika za leto 2022.

Člani Občinskega sveta Občine Metlika so se seznanili tudi z Akcijskim načrtom Bele krajine v sklopu Zelene sheme slovenskega turizma, s Civilno iniciativo za ohranitev in zaščito vinskih goric, ki so jo tudi podprli, ter o izredni dodelitvi neprofitnega stanovanja v najem.

V okviru kadrovskih zadev so člani Občinskega sveta Občine Metlika imenovali novo sestavo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter podali soglasje soglasja k imenovanju Marte Strahinić za poslovno in programsko direktorico zavoda za naslednje petletno mandatno obdobje.

Vir: Občina Metlika

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si