Trajnostni energetski krog v samooskrbi z elektriko

KRŠKO – V Sloveniji je inštaliranih pet tisoč malih elektrarn iz obnovljivih virov in zanimanje za takšno samooskrbo skokovito narašča. Letos se je povzpelo na tri tisoč novih hišnih elektrarn, je povedal predsednik uprave družbe GEN-I Robert Golob, ki na letnem srečanju malih proizvajalcev električne energije predstavlja tehnološke novosti v samooskrbi z električno energijo.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video