Študijska pot na Norveško

Regionalna razvojna agencija Posavje kot projektni partner sodeluje v projektu Razvoj celostnega pristopa za lajšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja na podeželju, temelječega na vzpostavitvi večdeležniških regionalnih sistemov in lokalnih partnerstev (akronim: TERA), ki je bil odobren na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov, ki se financira iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 in sredstev slovenske udeležbe.

Projekt TERA naslavlja izzive usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja v ruralnem okolju s poudarkom na nizki ozaveščenosti o možnostih usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja med ženskami in moškimi na podeželju, izrazito slabši ekonomski neodvisnosti žensk na podeželju, fragmentacijo deležnikov v regiji pri naslavljanju izzivov usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja ter fizične odmaknjenosti in oteženega dostopa do javnih sredstev.

  • Z vzpostavitvijo lokalnih sistemov in partnerstev v Posavju in Pomurju bo projekt doprinesel k vključitvi problematike na agendo regije in s tem preseganju razdrobljenosti lokalnih akterjev na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja na podeželju,
  • z večdeležniškim pristopom bo akterje v regiji senzibiliziral za prepoznavanje problematike in jih opolnomočil z orodji za prenos dobrih praks in razvitega prilagojenega programa ukrepov v prakso,
  • s pilotno vzpostavljenimi regijskimi in lokalnimi partnerstvi v Posavju in Pomurju projekt stremi k izboljšanju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja na podeželju.

Vodilni partner projekta je Razvojni center Murska Sobota, v partnerstvu sodelujejo še Regionalna razvojna agencija Posavje, Inštitut za proučevanje enakosti spolov Maribor (IPES), Zveza slovenske podeželske mladine, Zveza kmetic Slovenije, in norveški partner Inland Norway University of Applied Sciences (Høgskolen i Innlandet).

V sklopu projekta so se predstavniki vseh sodelujočih partnerjev med 1. 11.–3. 11. 2022 udeležili študijske poti na Norveško. Obiskali so mesto Hamar, ki leži v jugovzhodnem delu Norveške, ob največjem norveškem jezeru Mjøsa. Študijski obisk Norveške, z namenom neposrednega stika z nosilci aktivnosti (organizacije in javne ter državne institucije), ki bodo prepoznane kot primeri dobrih praks, ter krepitve bilateralnega sodelovanja med državama, je vseboval tako teoretičen kot tudi praktičen del. Poslušali so predavanja s strani različnih profesorjev in zunanjih svetovalcev, ki se ukvarjajo z enakopravnostjo med spoloma, s položajem žensk na podeželju, z diskriminacijo na različnih delovnih mestih ter z aktualno težavo, ki je skupna obema državama, to je odseljevanje mladih s podeželja. Za lažji prenos znanja v projekt so si ogledali še tri večje kmetije v okolici mesta Hamar.

Po končani študijski poti sledi glavni del projekta, to je oblikovanje nabora ukrepov, ki bodo prilagojeni za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja oseb, ki živijo na podeželju. Oba konzorcijska partnerja bosta na novo pridobljeno znanje uporabila za nadaljnjo multiplikacijo in evalvacijo v okviru vzpostavljenih večdeležniških lokalnih odborov.

Vir in foto: Regionalna razvojna agencija Posavje

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si