S seje Občinskega sveta Mestne občine Krško

Svetnice in svetniki Občinskega sveta Mestne občine Krško so na včerajšnji 2. redni seji med drugim potrdili mandat novemu članu občinskega sveta, ki je nadomestil Dušana Šiška. To je Jože Kodela iz Krškega, ki je bil izvoljenem na listi Lista Dušana Šiška – Energično za Krško v 3. volilni enoti. Za direktorico javnega zavoda Center za podjetništvo pa so ponovno imenovali Kristino Ogorevc Račič. Nov štiriletni mandat ji začne teči 1. 3. 2023.

Občinski svet je sprejel letni program izobraževanja odraslih v občini za letos in višino financiranja posameznih programov, to je slabih 93 tisoč evrov, so sporočili z občine. Ljudska univerza bo v okviru teh sredstev poleg kritja materialnih stroškov zagotavljala izvajanje programov univerze za tretje življenjsko obdobje, tedna izobraževanja za trajnostni razvoj, splošnih izobraževalnih programov za odrasle, študijskih krožkov, šole za starše, tedna vseživljenjskega učenja in prireditev ob tednu vseživljenjskega učenja. Financirali bodo tudi Večgeneracijski center Posavje in izobraževalne programe za Rome.

Svet je sprejel tudi sklep o višini nadomestila za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnega sistema Kalce-Naklo za leto 2023. Gre za zemljišča na namakalnem območju Kalce-Naklo, ki so v lasti, solasti ali zakupu in za katera se odmeri višina nadomestila na hektar kmetijskega zemljišča tako, da se skupni stroški vzdrževanja delijo s skupno površino namakanja na namakalnem območju. Vrednost višine nadomestila na hehkrat kmetijskih zemljišč znaša 86,7 evrov.

Vir in foto: Mestna občina Krško

© 1989 - 2023 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si