Rekonstrukcija lokalne ceste na Velikem Trnu

Na Mestni občini Krško so pristopili k rekonstrukciji lokalne ceste na Velikem Trnu v dolžini 460 metrov. Sočasno bodo zgradili enostranski pločnik dolžine 130 metrov in širine 1,50 metra ter dva armiranobetonska zidova – prvega zaradi širitve ceste v obstoječo brežino dolžine 120 metrov in višine med 1,30 in 1,70 metra ter drugega zaradi širitve obstoječih parkirišč višine do 1,50 metra.

V sklopu projekta načrtujejo obnovo vodovoda v dolžini 220 metrov, zaščito in po potrebi prestavitev ostalih obstoječih vodov gospodarske javne infrastrukture, novo cestno razsvetljavo v dolžini 200 metrov ter razširitev parkirišča proti severu za dodatnih 15 parkirnih mest. Poleg tega bodo obstoječe trikrako križišče preuredili v pravokotnega in ga delno premaknili proti zahodu, uredili bodo prehod za pešce na mestu, kjer se zaključi pločnik za pešce (do objekta s parcelno številko 608/4, v katerem je manjša trgovina) ter postavili vertikalne in horizontalne prometne signalizacije.

Vrednost naložbe znaša dobrih 300 tisoč evrov, s projektom pa bodo predvidoma zaključili konec avgusta 2023.

Vir: Mestna občina Krško

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si