Prve spremembe in dopolnitve OPN-ja v Škocjanu

ŠKOCJAN – V Škocjanu so občinski prostorski načrt sprejeli oktobra 2018. Že takrat je bilo mogoče slišati napovedi o pripravi prvih sprememb in dopolnitev krovnega prostorskega dokumenta. Da zanje velja precejšnje zanimanje, zgovorno priča množična udeležba na javni predstavitvi strokovnih podlag.

Prve spremembe in dopolnitve OPN-ja v Škocjanu