Proračun v javno obravnavo

KOSTANJEVICA NA KRKI – Na redni občinski seji so svetniki Občine Kostanjevica na Krki soglasno in brez razprave potrdili predlog proračuna za prihodnje leto. Slednjega so poslali v 15-dnevno javno obravnavo, kjer imajo občani in zainteresirana javnost možnost podati pripombe in predloge o morebitni prerazporeditvi sredstev do 12. decembra.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video