Prizadeti v poplavah: kontaktne številke za nosilce dejavnosti

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano občanom – kmetovalcem ter nosilcem dejavnosti, prizadetim v poplavah, sporoča kontaktne e-naslove in telefonske številke, kamor se lahko obrnejo po odgovore in nasvete, ki so v pristojnosti Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo ter Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Kontakti Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo so naslednji:

 • Urad glavnega inšpektorja, Dunajska 58, Ljubljana; e-naslov: irskglr.mkgp@gov.si, telefon: 01/ 4345 702 ali 031 313 007
 • Območna enota (OE) Murska Sobota (povodje Mure): e-naslov: murskasobota.irskglr@gov.si, telefon: 041 318 568 – OE Maribor (povodje Drave): e-naslov: maribor.irskglr@gov.si, telefon 041 630 286
 • OE Novo mesto (povodje spodnje Save s Krko): e-naslov: novomesto.irskglr@gov.si, telefon 051 324 416
 • OE Celje (povodje Savinje): e-naslov: e-naslov: celje.irskglr@gov.si, telefon 031 313 007 – OE Ljubljana (srednja Sava s pritoki): e-naslov: ljubljana.irskglr@gov.si, telefon 051 324 416
 • OE Kranj (zgornja Sava s pritoki): e-naslov: kranj.irskglr@gov.si, telefon 031 373 360
  Kontakti območnih uradov Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v delovnem času so naslednji:
  · Območni urad Celje: telefon: 03 425 27 70, e-naslov: OU-Celje.UVHVVR@gov.si · Območni urad Maribor: telefon: 02 238 00 00, e-naslov: OU-Maribor.UVHVVR@gov.si
  · Območni urad Kranj: telefon: 04 231 93 00, e-naslov: OU-Kranj.UVHVVR@gov.si
  · Območni urad Ptuj: telefon: 02 798 03 60, e-naslov: OU-Ptuj.UVHVVR@gov.si
  · Območni urad Nova Gorica: telefon: 05 330 22 70, e-naslov: OU-NovaGorica.UVHVVR@gov.si · Območni urad Murska Sobota: telefon: 02 521 43 40, e-naslov: OU-MurskaSobota.UVHVVR@gov.si
  · Območni urad Ljubljana: telefon: 01 234 45 50, e-naslov: OU-Ljubljana.UVHVVR@gov.si
  · Območni urad Koper: telefon: 05 663 45 00, e-naslov: OU-Koper.UVHVVR@gov.si
  · Območni urad Novo mesto: telefon: 07 393 42 25, e-naslov OU-NovoMesto.UVHVVR@gov.si
  · Območni urad Postojna: telefon: 05 721 15 50, e-naslov: OU-Postojna.UVHVVR@gov.si
  Delovni čas območnih uradov je v ponedeljek in v sredo od 9:00 – 11:00 ure.
  Izven delovnega časa naj občani pokličejo na številko 112.
  Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si