Dobri odnosi so rezultat dialoga

V Krki do vseh, s katerimi sobivajo, čutijo veliko odgovornost. Zavedajo se, da so kakovostni odnosi s predstavniki družbenega okolja, še posebno z najbližjimi sosedi, eden od temeljnih elementov trajnostnega delovanja. Ključ za sožitje in uresničevanje skupnih načel trajnostnega razvoja pa je nenehen dialog, zato so včeraj vnovič organizirali tradicionalno srečanje s krajani, ki živijo v neposredni bližini podjetja. Na njem so jim predstavili aktualne dejavnosti, investicijske in poslovne načrte ter dosežke na področju trajnosti.

Gradnja zaupanja s skupnostjo presega razvoj in raziskave ter proizvodnjo zdravil, s katerimi se danes zdravi več kot 50 milijonov bolnikov po svetu. V Krki svoje poslanstvo razumejo kot skrb za zdravje ljudi in vseh drugih živih bitij. Obenem se zavedajo, da s svojo dejavnostjo vplivamo na življenje lokalne skupnosti in kakovost življenja nasploh.

V želji, da bi naravno okolje ohranili zdravo in varno, so vse od ustanovitve predani odgovornemu poslovanju in dobrim praksam. Zato z mislijo na sedanje in prihodnje rodove skrbno načrtujejo razvoj in proizvodnjo izdelkov ter vse procese, s katerimi vplivajo na okolje. V skladu s tem nenehno iščejo inovativne rešitve in posebno skrb posvečajo temu, da njihova dejavnost na okolje vpliva v najmanjši možni meri.

Možne vplive stalno spremljajo, nadzorujejo, proučujeo in zmanjšujejo. To je nnjihovo vodilo pri raziskovalnem delu, izboljševanju proizvodnih procesov, izobraževanju zaposlenih, vlaganju v tehnologije za zmanjševanje vplivov na okolje in zaposlene ter pri skrbi za prijetno delovno okolje.

Srečanje s krajani, na katerem so predstavili svoje dejavnosti in načrte, še posebno tiste, ki so tesno povezani z varovanjem okolja, omogoča odprt dialog in izmenjavo mnenj. Pridobljene informacije o pogledih krajanov upoštevajo pri načrtovanju okoljskih ciljev in programov. Srečanje organizirajo vsako drugo leto, zaradi pandemije koronavirusne bolezni pa je bilo zadnje v letu 2019. Tradicijo srečevanj bodo ohranili tudi v prihodnje, saj so neprecenljiva priložnost za dobre sosedske odnose.

Vir: Krka d.d., Novo mesto

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si