Prejeli številne pobude

ŠMARJETA – Občinski prostorski načrt, krovni razvojni dokument vsake lokalne skupnosti, so v Šmarjeških Toplicah sprejeli že pred skoraj sedmimi leti. Zaradi množice pobud za spremembo namembnosti zemljišč so nato v začetku leta 2017 začeli postopek sprememb in dopolnitev prostorskega načrta. Njihova javna razgrnitev se bo predvidoma odvila še letos.

Prejeli številne pobude