Predsedniki svetov KS v ivanški občini

V teh dneh so potekale še zadnje ustanovne seje svetov krajevnih skupnosti v občini Ivančna Gorica. Člani in članice, izvoljeni na novembrskih lokalnih volitvah in na naknadnih januarskih volitvah, so izmed sebe izvolili predsednike svetov.

Krajevna skupnost Ambrus: Robert Hočevar, Alenka Mohorčič, Alen Žnidaršič, Matjaž Travnik, Damjana Urbančič, Bogomir Pirc in Petra Zupančič. Za novega predsednika je bil izvoljen Robert Hočevar.

Krajevna skupnost Dob pri Šentvidu: Andrej Pušljar, Matej Smrekar, Janez Mežan, Mitja Selan, Tomi Mandelj, Uroš Podgorelec, Dušan Verbič, Matjaž Bregar, Dejan Fortuna, Suzana Šipek in Marija Golf. Za novega predsednika je bil izvoljen Mitja Selan.

Krajevna skupnost Ivančna Gorica: Marko Pečnik, Peter Bregar, Albin Pajek, Anica Nose, Anton Kralj, Marija Kek, Iztok Piškur, Miha Klovar, Anita Zaletelj, Metoda Jeras in Refik Hodžić. Za novega predsednika je bil izvoljen Refik Hodžič.

Krajevna skupnost Krka: Dušan Tekavec, Marija Jurca, Anica Kandus, Gašper Perko, Alja Puš, Klemen Oblak, Franci Slana, Marko Grm, Nataša Zaletelj, Matjaž Nose, Vinko Meglen, Marija Kastelic, Stanko Podržaj, Lovrenc Godec in Franjo Skarlovnik. Za novega predsednika je bil izvoljen Klemen Oblak.

Krajevna skupnost Metnaj: Aleš Janežič, Jure Pajk, Tjaša Okorn, Boštjan Štepic, Primož Kutnar, Sabina Koritnik, Janez Kozlevčar, Anton Grčman, Franc Berčon, Martin Matoz in Jošt Marinko. Za predsednika je bil ponovno izvoljen Aleš Janežič.

Krajevna skupnost Muljava: Silva Erjavec, Jurij Tekavec, Branko Glavan, Gregor Leinfellner, Mitja Potisek, Marija Miklavčič in Marjeta Škrjanec. Za novega predsednika je bil izvoljen Gregor Leinfellner.

Krajevna skupnost Sobrače: Alojz Končar, Uroš Adamlje, Tina Lokar, Vanja Fajdiga, Katja Pečjak, Klemen Zupančič in Jernej Obolnar. Za novega predsednika je bil izvoljen Klemen Zupančič.

Krajevna skupnost Stična: Marta Okorn, Tone Mestnik, Jernej Strnad, Anže Kastelic, Mojca Jurečič, Janez Janko Oven, Klemen Ceglar, Marica Kovačič in Jan Skubic. Za predsednika je bil ponovno izvoljen Klemen Ceglar.

Krajevna skupnost Šentvid pri Stični: Frida Bijec, Janez Perme, Jože Kenda, Mitja Poljšak, Uroš Merlak, Silvo Praznik, Darja Strah, Borut Praznik, Magdalena Butkovič, Uroš Dežman, Albin Verbič, Robert Marinčič in Nejc Rus. Za predsednika je bil ponovno izvoljen Silvo Praznik.

Krajevna skupnost Temenica: Ignacij Kastelic, Jože Kotar, Jerica Stopar, Tomaž Lavrih, Dejan Zajec, Janez Jakoš, Boštjan Gliha, Jožef Golf in Milena Gašperšič. Za predsednika je bil ponovno izvoljen Ignacij Kastelic.

Krajevna skupnost Višnja Gora: Renata Baškovč, Emil Palamar, Jože Gros, Jožef Gorše, Slavko Kastelic, dr. Marko Glažar, Jože Dremelj, Špela Bašar, Jurij Omahen, Janez Koščak, Peter Zaletelj, Marko Jevnikar in Janez Berčan. Za novega predsednika je bil izvoljen Jurij Omahen.

Krajevna skupnost Zagradec: Martin Plut, Jože Mehle, Klemen Maver, Dejan Sadar, Marko Zupančič, Robert Zajc, Petra Perko, Simon Zaletelj, Mariša Pintar, Primož Erjavec, Simon Novak, Niko Košak, Tomaž Globokar, Janez Košak in Jože BerdajsZa novo predsednico je bila izvoljena Petra Perko.

Vir in foto: Občina Ivančna Gorica

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si