Predolgi postopki za črpanje denarja

ČRNOMELJ – Pred vrati je novo programsko obdobje izvajanja evropske kohezijske politike 2021-2027. Slovenija naj bi po predlogu Evropske komisije dobila dodatna sredstva v višini 2,5 milijarde nepovratnih sredstev za različne namene v prihodnjem štiriletnem obdobju kot dodatek k zdajšnji finančni perspektivi in približno toliko povratnih sredstev. Minister Zvonko Černač, pristojen za strateške projekte in kohezijo, se zato z župani pogovarja o črpanju evropskih sredstev.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video