Potrdili rebalans letošnjega leta

Člani in članice občinskega sveta Občine Mirna so se sešli na 5. redni seji, na kateri so med drugim obravnavali rebalans letošnjega proračuna, potrdili pa tudi nove cene za storitev pomoč na domu in programe v vrtcu.

Sprejeti proračun za letošnje leto je predvideval 3,9 milijona evrov prihodkov in 3,8 milijona evrov odhodkov, z rebalansom pa so predvidene prihodke in odhodke povišali na 4,4 milijona evrov, pri tem pa uskladili prihodke od dohodnine oziroma višje povprečnine z investicijskimi odhodki oziroma projekti, dodali so še možnost zadolževanja do 200 tisoč evrov.

Občinski svet se je seznanil še s predlogom proračuna za prihodnje leto, ki predvideva 4,8 milijona evrov prihodkov in skoraj 5,4 milijona evrov odhodkov, in je do vključno 15. junija v javni razpravi. Skoraj 1,2 milijona evrov proračuna je delež resornega ministrstva za sofinanciranje izgradnje novega vrtca. Sredi meseca se sicer zaključi javni poziv za zbiranje ponudb za izbor izvajalca del.

Vir: Občina Mirna, foto L. Uhan

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si